Göstrolling by Tobias Fränstam

En mycket läsvärd artikel som jag tycker att ni där ute ska anamma då den innehåller massvis med nyttiga tips och trix.

Gös är en av mina absoluta favoritfiskar. Ofta när man pratar med andra sportfiskare så är det många som upplever gösen som väldigt svårfångad, speciellt i dom större exemplaren, och detta är något som stämmer väldigt bra. Gösen är även riktigt nyckfull i dom mindre exemplaren med och ofta får man inget grepp om hur den verkligen fungerar. Skillnaden mellan att fånga 0 och 30 gösar på en dag kan ibland vara hårfin.

Gösen hugger ofta väldigt försiktigt, oavsett om man jiggar, metar eller trollar. Ibland när man trollar kan man känna hur det tickar till lite i linan var femte meter, samma sak kan upplevas vid mete då gösen ibland bara provsmakar på betesfisken flera gånger, eller då man jiggar och får hugg på hugg utan att lyckas kroka en endaste fisk.

Just detta är en del av gösens taktik. En gös är oftast inte som en gädda och slår till direkt, gösen är en mera uthållig jägare som ofta kan förfölja och skada bytet en längre tid för att sedan slå till. Allt detta gör gösfisket väldigt spännande och varierande och framförallt till ett fiske där dom små detaljerna kan spela extremt stor roll.

Själv så har jag fiskat väldigt mycket gös och fiskar numera även en hel del gös varje år och framförallt under dom perioder jag ser som heta. Förr fiskade jag mycket gös med både mete och jiggning men har på sistone övergått mer eller mindre helt till trolling då det varit det jag uteslutande fått bäst med fisk på.

Mycket av det jag kan inom gösfisket har jag lärt mig genom fisket, artiklar och kompisar. Framförallt inom trollingen har jag fått lära mig dom flesta tipsen och trixen av mycket duktiga trollingfiskare.
Jag har nu under 2 års knappt någon gång fått fisk under 3kg på något av mina sämsta pass och får ofta över 4kg och även relativt ofta 5kgs gösar. Dock har jag inte ännu nått upp till mitt gösmål som jag haft i ett flertal år som är en gös över 6kg.
Två år i rad har jag lyckats fånga tre stycken gösar över 5kg på mina premiärpass i slutet av Maj vilket visar på hur hett fisket verkligen är då och även tidigare på våren!
Jag brukar fiska mycket gös i stockholmsskärgård men har även fiskat en hel del i insjöar.

När?
Det går att fiska gös året runt, men för stor gös tycker jag bästa tiden är i Maj när gösen samlar sig för lek, då har man goda chanser att fånga många och stora gösar. Gösfiske kan även bedrivas effektivt hela säsongen men efter lek så sprider gösen ut sig mera i sjön. Hela sommaren så jagar gösen pelagiskt (i mellanvattnet) och är då en perfekt fisk att trolla efter, gösen blir dock i sämre kondition under sommarmånaderna för att sedan växa på sig igen framåt hösten.

Gösen uppehåller sig pelagiskt till en bit in på hösten, hur länge varierar väldigt mycket mellan vilket vatten det är, men åtminstone sålänge temperaturen överstiger 15 grader. På hösten och vintern ställer sig gösen djupare, ofta mitt i sjön där det är som djupast. Där finns det varmaste vattnet och som den värmeälskare gösen är så simmar den dit. Vatten är alltid tyngst vid 4 grader och därför blir det varmare på djupet då ytvattnet får en temperatur på > 4 grader.

Dessa senhöst gösar står ofta och trycker i klumpar och man kan se dom på lodet ganska lätt med tränat öga. Dom perfekta platserna är dom där ekona endast ser ut som stenar på botten, alltså man ser inte ens en hel båge utan endast en liten upphöjning från botten. Det är på dessa ställen man brukar få bäst. För ett otränat öga ser detta ut som en undervattensås, stensamling eller något annat, men ofta kan det faktiskt vara gös!

Vilka tider gösfisket är bra på dygnet varierar självklart en del det med mellan årstiderna och mellan olika vatten. På våren, hösten och vintern fungerar dagfisket bra i dom flesta vatten medan sommaren ofta präglas av nattfisken. Generellt sett kan man säga att desto klarare vatten det är, desto bättre hugger gösen under mulna dagar eller kvällar, morgnar och nätter medan gös i ett grumligt vatten ofta hugger dygnet runt.

Var?

Vid lektid söker man gösen bäst längs med grundare stränder, djupkanter, grynnor och åar. Mina favoritställen är framförallt grynnor. På grynnorna kan man ofta få uppleva riktiga huggbonanzor då alla flötena dyker samtidigt då ett stim gösar hemsökt grynnan. Vid lektid kan dom stora honorna väga uppemot 12-13kg. När leken ägt rum så stannar hanarna sedan kvar och vaktar rommen och är mycket aggressiva, det händer t.ex. att dykare blir attackerade av romvaktande hangösar.

Efter leken så stannar gösen kvar i det närliggande området i några veckor tills vattentemperaturen blir för hög, då simmar den ut mot djupare vatten. Under denna tid är gösfisket bäst då man trollar pelagiskt under sena, varma sommarkvälllar. Gösen går då oftast upp och jagar småfisk i ytan. Att trolla med en vobbler på 3m djup där det är 15m djupt är en bra taktik. Trolling genom sund, förbi öar, undervattensåsar och grynnor samt mitt ute på frivattnet är alla intressanta platser.
När hösten närmar sig så stannar gösen kvar på dessa djup men jagar inte i ytan i lika stor utsträckning, det är för att betesfisken inte går så grunt när vattnet blir kallare.
På senhösten har jag haft mina bästa gösfisken genom att jigga djupt i sund och djuphålor på sådana platser där gösen övervintrar.

Gösens Biologi

Då man inspekterar en gös så ser man lätt att det inte är någon snabbsimmare. Gösen ser ut som en korsning mellan en gädda och en abborre, gösen tillhör abborrsläktet och på engelska heter den pike-perch (gädd-abborre).

Något man snabbt förundras över är gösens ögon, man kan se att dom är väldigt speciella, och man förstår att det måste ha något med nattseende att göra. I gösens ögon finns det särskilda korn som kan reflektera det befintliga ljuset flera gånger om, på det här sättet har gösen det lätt för att jaga medan andra fiskar knappt kan se.

Som tidigare sagts är gösen inte någon explosiv jägare utan gillar att trötta ut eller skada bytet först för att sedan efter en längre sträcka lägga in dödsstöten som ofta sker bakifrån eller från sidan.

Gösen trivs bäst i vatten som är grumligt, då har den ett övertag både på dagen och på natten. Ifall vattnet är klart har gösen det svårt att smyga sig på bytet ordentligt och blir lätt utkonkurrerad av andra rovfiskar som gäddan.

Dock ska man inte bara söka gösen där det är grumligt! Oftast kan klara vatten vara minst lika bra eller bättre, framförallt då gäller stor gös. Ett klart vatten gör att gösarna inte kan nå lika stora populationer och således blir det oftast färre men större individer.

Metoder
Dom vanligaste metoderna som man jagar gös med är mete, jiggning och trolling. Alla är således mycket bra metoder som lämpar sig bra under olika förhållanden.

Metet är något som kan vara extremt effektivt då man hittat gösen före lek. Då gösen leker står den t.ex. som gäddan i anslutning eller på lekplatsen, den bästa tekniken för att verkligen få upp en stor gös då är att nöta. Metet lämpar sig därför perfekt på sådana ställen där man vet att gösen står men kanske inte hugger för tillfället.

Jiggning är också en bra metod då man fiskar på grynnor eller i åar under och före lek. Detta är också en metod som fungerar bra under dom kallare årstiderna då det är lätt att nå ner på större djup. Jag föredrar oftast att kombinera metet och jiggfisket tillsammans.

Trolling är min favoritmetod för stor gös och även den metod som fångat överlägset flest stora gösar för mig. Mina bästa fisken har jag haft från maj till september då jag trollat pelagiskt.

Mete

Man kan meta gösen på flera olika sätt, flötmete, bottenmete eller deadbait mete. Själv så föredrar och brukar jag endast använda det förstnämnda.

Tacklet
Tacklet man använder sig av för flötmete kan vara ett flöte med 25gr bärighet, ett kulbly på 20g och ett tackel av stålwire, nylon eller fluorcarbon med 1-2 trekrokar på. Vad man ska ha för material i tacklet beror enbart på hur mycket gädda det finns på platsen. Man kan även använda något knytbart material som proleader, surflon m.fl. Detta är material som är mjuka och knytbara men samtidigt tillräckligt hållbara för en gäddas vassa tänder.

Tacklet ska ständigt anpassas efter situationen och skall alltid vara så lätt och nätt som det är möjligt! Ett diskret tackel ger betesfisken ett naturligt uppträdande vilket gösen har svårt att se bluffen igenom. Tackla ALLTID så lätt som du vågar! Små flöten, små blyn, små krokar och fina tafsar ger bra mycket fler hugg än ifall man inte anpassar tacklet efter situationen.

Får man få, eller inga gäddor ska man definitivt använda sig en fluorcarbontafs med en tjocklek på runt 0.30-0.40. Har man mycket gädda i vattnet kan man använda sig av en ståltafs utan plastcoating med ca 20lb dragstyrka som Pikewire, 7 Strand eller dylika.

Krokstorleken till gösmete anpassas efter betesfiskens storlek, men ofta använder man krokar mellan storlek 4-8. Att använda kemvässade krokar är nästan ett måste till gösmete då gösen ofta håller betesfisken ganska långt ut i munnen och att gapet på gösen är stenhårt. Ett hårt mothugg är alltså en konstant faktor. Bra krokar är t.ex. Gamakatsu, VMC eller Kamasans tubflugekrokar (extra hårt gods i dessa).

Linan
Linan spelar ingen större roll vad man använder sig av. Antingen använder man någon typ av flätlina och då bör man även använda en bit nylon/fluorcarbon ovanför kroktacklet för att kamofluera det så mycket som möjligt. Har man redan en diskret nylonlina på spolen kan det vara lite överdrivet. Något som är nödvändigt med nylonlinan är att fetta in den så den flyter på vattnet. Detta görs med ett fett man kan köpa i sportfiskebutiker.

Utan att fetta in linan så kommer den sjunka och i värsta fall snärja in sig på botten. När man får napp och ska börja ta hem löslinan så kommer även gösen känna motstånd ifrån nylonlinan som reser sig genom vattenmassorna och således spotta ut betesfisken innan man hinner kroka. Jag föredrar att använda flätlina för flötmetet då man även kan använda flätlinan som ett segel då man flötestrollar eller ankrat upp och metar. Fiskar man t.ex. med sidovind är det bara att ta fördel av vinden och stå och styra linan i vinden så man får flötet att drifta på önskvärt sätt.

Tacklingen
Man kan tackla sin betesfisk lite olika beroende vilket vatten man fiskar i. Fiskar man stationärt så föredrar jag att ha en krok vid bröstfenan och en vid ryggfenan. Ska man flötestrolla (trolla med flöte & betesfisk) eller fiska i strömmande vatten så är det bäst att fästa den bakre kroken i ryggfenan och den främre kroken i munnen på betesfisken, då kommer den röra sig naturligast och flyter inte upp av farten/strömmen. Till deadbaitfisket på botten brukar det fungera bra att tackla betesfisken med en krok vid stjärtfenan och den andra kroken längre upp mot ryggen.

Jag använder nästan uteslutande enkrokstackel vid stationärt mete. En krok i storlek 4 är lagom om man fiskar med normalstor betesfisk. Fördelarna med endast en krok är att man minimerar krokskadorna och underlättar återutsättningen av fisken. Jag upplever inte att man missar speciellt mycket mer fisk med endast en trekrok istället för två.

Betesfiskens storlek
Vilken storlek som man ska ha på betesfisken är något man får prova sig fram till men generellt så brukar mellan 10-20cm kunna fungera, lite beroende på vilken sorts fisk man använder. Använder man strömming kan man gärna ha ganska stora beten då gösarna brukar vara som galna under den tiden i skärgården. Fiskar man med mört brukar dom små mörtarna vara bäst.

Bottenmete och deadbaitfiske tänker jag inte gå in på då jag inte har någon större erfarenhet av detta område.

Utrustning för mete
Vilka sorts spön och rullar man använder sig av vid sitt mete har ingen större betydelse. Själv fiskar jag oftast med 2st 2,5punds 12fot långa karpspön tillsammans med medelstora haspelrullar laddade med flätlina. Det viktiga vad det gäller spöna, rullarna och allt annat är att man ska kunna drilla och kroka fisken bra, och då är utrustningsvalet helt en smaksak. Själv föredrar jag dom långa spöna även vid båtfiske för att jag tycker man får ökad flöteskontroll samt dom bästa mothuggen.

Spinnfiske och Jiggning
Det här fisket kan stundtals vara riktigt svårt om man förbiser lektiden. Något man som gäddfiskare ska ha i tankarna är att gösen oftast inte gillar om betet går för oregelbundet. Man ska tvärtom fiska hem betet ganska sakta med regelbundna pauser. Gösen är oftast ganska trög så man tjänar på att ta hem betet sakta.

Själv så spinner jag gös väldigt sällan, jigg är däremot ett av dom bättre artificella betena för gös. Med jiggen fiskar man effektivt på djup mot 15m och kan ständigt ha bottenkontakt. Shad jiggar, Curly tail (enkelsvans) och Twin tail är ofta bra jiggval, gärna färgstarkafärger som gult, vitt, neongrön. Själv har jag fått större gös på Shadjiggarna medan Twin & Curly brukar fånga fler gösar, framförallt under lekperioden. På senhöst fisket använder jag endast mindre shadjiggar på runt 8cm.

Vid jiggfiske bör inte betet vara för stort, 5-12cm brukar vara en bra längd. Linan måste i princip vara neongul eller liknande för att man ska kunna registrera dom flesta nappen. Lekgösen kan ofta ta på inspinningen medan övriga tider på året så tas dom flesta fiskarna då betet sjunker, därför är det viktigt att ha en ständig koncentration och göra ett hårt och bestämt mothugg på varje pill.

Då jag jiggar sker det ofta på djup ner mot 13m. Den taktiken jag föredrar är att kasta ut jiggen, antingen med spänd lina eller med öppen bygel. Fiskar man hem jiggen då man låtit den sjunka med öppen bygel kommer jiggen att röra sig mer vertikalt i vattenmassorna på grund av linbågen som blir då man låter jiggen sjunka. Låter man jiggen sjunka med stängd bygel blir kastet i sig lite kortare men man får en annan rörelse på jiggen.

Med vilken taktik jiggen ska sjunka för dagen får man prova sig fram till, ett bra sätt är att ständigt variera och på så sätt bygga upp sin egen uppfattning av vad som fungerar bäst i just ditt vatten.

Själva inspinningen är inte särskilt avancerad. Jag brukar ta hem 1-2m lina relativt snabbt för att sedan låta jiggen sjunka mot botten. När jiggen sjunker måste man vara absolut på alerten för huggen blir svårare att känna desto djupare det är och gösen är supersnabb på att spotta ut jiggen då den genomskådat bluffen. Så ett tips är att lämna bananspöna hemma och använda spön med rejäl ryggrad som klarar av att sträcka upp linan blixtsnabbt och göra så kroken verkligen fäster i gösens benhårda käft.

Sist men inte minst i jiggningen så är båtpimplingen i slutet av kastet superviktig! Gösarna är som sagt ofta väldigt tröga och följer jiggen in till båtkanten ofta utan att hugga. Min bästa taktik för dessa situationer är bara att låta jiggen sakta sakta av egen kraft sjunka ner mot botten strax under båten. Därefter gör man några mjukare pimplingar med spöet men håller spänd lina då jiggen sjunker. Säkert 1/3 gösar jag fångar på jigg tar just vid båtpimplingen. Båtpimplingen bör absolut genomföras extra noggrant på sista kastet innan man ska byta ställe.

Utrustning för spinn/jigg
Vilken sorts utrustning man använder sig av här är inte heller såvärst viktigt. Allt från små till medelstora haspelrullar och multirullar är lämpligt och spön från 6-9 fot. Jag föredrar ett styvare haspelspö på 8 fot tillsammans med en 2500 Shimano rulle och en spole laddad med tunn flätlina.

TrollingTrollingen kan bedrivas på flera olika sätt, från att man kör ett handhållet spö till att man använder djupriggar, djupparavaner, sidoparavaner, pulkor och i princip övergår till riktigt avancerade tekniker. Trolling är en metod som lämpar sig bäst under årets varmare perioder då gösen går och jagar uppe mot ytan.

Sidoparavanens fördelar

Något som kan vara superviktigt då man fiskar i klarare vatten (även grumligt med) är att använda sidorparavaner eller pulkor så att betena får en större spridning och så att gösen inte blir skrämmd av båten. Jag ser mitt gösfiske som ett stort innan och efter jag började använda sidoparavaner, då jag började använda dom ökade fångsterna markant!

Dom stora fördelarna med sidoparavaner eller pulkor om man så vill är framförallt att:

De ökar mängden täckt vatten påtagligt – Gösar som aldrig skulle sett ett bete med bara spön från båten får nu ett mitt framför nosen!
Gösar som skyggar från båten träffas – Något som händer väldigt ofta vid stilla förhållanden, grunt vatten eller klart vatten
Sidoparavanerna möjliggör en precisionskörning över grynnor, djupkanter m.m. som annars hade varit omöjlig.
Sidoparavanerna ger betena en extra lockad gång då dom hoppar i vågorna och ger betena olika hastigheter beroende på hur man svänger med båten. I ytterkurva går betena snabbare och i innerkurva saktare.

Avsökning av stora områden
Med trolling kan man snabbt söka av stora områden och ifall man får någon fisk på ett ställe kan det vara en god idé att köra där igen eftersom gösarna oftast går i stim. Jag föredrar en snabb trollinghastighet oftast, runt eller lite över 2 knop. Med detta menar jag inte att man ska hålla samma hastighet hela tiden men gösfiske består ofta av långa perioder med väntan då man varken ser gös eller betesfisk på lodet varför det är onödigt att ligga och slötrolla på sådana sträckor. När man väl funnit intressant bottenstruktur, gösar, betesfisk eller något annat anmärkningsvärt får man prova sig fram genom att svänga med båten, lägga ur växeln, gaspådrag, hastighetssänkningar m.m.

Bra områden att trolla av är ofta kring grynnor, djupkanter, undervattensåsar samt även mitt på frivattnet. Att gå strandnära och på grunda platser är allt som oftast ingen bra idé då man oftast får mer gädda än gös och dom större gösarna gärna uppehåller sig ute på djupvattnet.

Sök betesfisk
Göstrollingens gyllene regel är att ständigt söka betesfisk! Stora ansamlingar av betesfisk missas omöjligen av en predator som gösen, finns det betesfisk så finns det även gös det är säkert. Använd gärna en GPS navigator tillsammans med ekolodet så man kan göra markeringar för hugg, betesfisksansamlingar och dylikt och även för att se spåren man redan trollat igenom så man kan söka sig och fiska av nya vattenvidder på ett effektivt sätt.

Vid trolling så gäller det att ständigt variera fisket tills man hittar vilket mönster gösarna föredrar för dagen. I princip allt har betydelse. Ifrån hur du kör till vilka beten du använder, färgen på krokarna, om du har lysslang på krokarna eller inte. Gösen är extremt pillig och verkar faktiskt ha ett otroligt sinne för detaljer.

Beten

Även inom trollingen så finns det självklart en uppsjö med beten generellt kan jag tipsa om dessa Mann Stretch, Cotton Cordell, Bomber, Yu-Zuri, Bomber, Rapala, Nils Master, Westins Jätte, Cisco Kid, Swim Whizz, Depthraider, listan kan minst sagt göras lång.

En viktig detalj vid gösfiske är att fästa betet direkt på huvudlinan som jag föredrar att ha i nylon. Betet knyts lämpligast fast med en ögleknut såsom Rapalaknuten för att ge betet maximalt med rörlighet. Då man lastat betet fullt med lysslangar t.ex. kan det få lite stel gång då man kör det med beteslås eller tafs, gösen tycks dessutom skygga för tafs i vissa vatten.

Själv fiskar jag mest med Rapalas och Nils Master beten. Skulle jag välja ut mina 3 bästa ess skulle det bli Rapala 18cm Original, Nils Master Invincible 15cm och Rapala Magnum 14cm vilka fungerar väldigt bra i mina vatten, men detta skiljer sig extremt mycket från vatten till vatten. Kort sagt kan man säga att stora beten genererar större fisk och framförallt Rapala 18cm Original är en riktigt storfisk magnet, medan mindre beten ofta kan fånga fler fast färre stora. Givetvis kan detta skilja sig enormt också.

Krokarna på en gösvobbler måste vara av kemvässad typ och kan gärna belastas med lysslang. Jag brukar oftast belasta alla 2 eller 3 krokarna på vobblern med lysslang och gärna så det täcker hela krokskaftet. Vilken färg man väljer på lysslangen spelar stor roll och är något man får experimentera sig fram till. Själv har jag fiskat bäst med Darts Candyröda lysslang på Rapala 18cm Original och Darts rosa lysslang på Nils Master Invincible vilka är dom två betena jag använder mest.

Det är viktigt att välja rätt storlek på krokarna till en vobbler. För bästa krokningsförmåga bör krokspetsarna sticka ut en bit utanför betets profil så att gösen inte enbart kan bita i vobblern utan även måste träffa krokarna. Detta kan man göra genom att gå upp i krokstorlek, fast ifall man t.ex. har ett viktkänsligt bete som inte tål tyngre krokar finns det ett annat sätt, nämligen T-hooks.

Om man ser på en krok ovanifrån ser den ut som ett Y men om man böjer ut krokarna på den kommer kroken istället att se ut som ett T vilket kommer resultera i att krokspetsarna hamnar längre ut ifrån betets profil!

Djuprigg
Många fiskar gösen med djuprigg. Det finns säkert platser där det är nödvändigt, dock har jag inte använt det vid mina gösfisken. Det viktiga är att ha okomplicerade men funktionella tacklingar och släp så det även under mörkerfiske ska gå lätt under alla omständigheter som kan tänkas hända. Grisgösarna som står djupt på lodet är enligt mig inte gös man fiskar på då dom står där för att dom är inaktiva, gösen man fiskar på är den mer ytgående fisken och då behövs inga djupriggar. Detta kan självklart variera mellan olika platser, men där jag fiskat får man allt som oftast ingen fisk på djupet.

Ska man ge sig på riktigt senhösttrolling kan jag dock tänka mig att djupriggar vore förträffliga.

Taktik och linlängder
Vilka beten ska man börja en gösfisketur med då? Ja det viktigaste är att i början få ut ett så brett spann av beten med olika rörelsemönster, färger och storlekar som möjligt och sedan i takt med att man fångar fisk begränsa ner sig till en eller ett fåtal modeller och färger som fungerar just den dagen. Jag brukar oftast lägga ett riktigt grundgående bete som bara går 1-1,5m under ytan på yttersta paravanen för att sedan fiska djupare närmare båten och sedan i svallet köra någon riktig djupdykare.

Har man något riktigt ess till bete som man vill fiska på andra djup än vad det går i utförandet går detta utmärkt med hjälp av att sätta bly, eller en liten djuparavan någon meter framför betet. Jag använder mig ofta av Kuusamos gula och röda djupparavan vilka får ner betet ca 2m och kanske 3,5m extra och vilka fångat många fina gösar för mig.

Linlängden har även den en enorm påverkan utav fångstresultatet. Det viktiga då man fiskar med paravaner är att alltid ha det längsta släpet på det yttersta spöet så att en fisk som hugger på ett ytterspö ska dras in bakom övriga linor för att sedan kunna drillas in i svallet utan att man behöver stanna båten. Linlängderna bör även påverkas efter hur pass skygg gösen är. På skyggare gösar kan man ofta med fördel fiska med långa släp medan om gösen är på hugget så kortar man in linlängderna och på så sätt underlättar hanteringen av redskapen samt att drillarna går snabbare.

En linräknare på rullen är alltså guld värd inom göstrollingen. Har man inte linräknare så kan man annars räkna antal slag linspridaren slår på rullen medan man släpper ut lina. Har man mätt upp längden lina i ett slag innan fisketuren kan man då lätt räkna ut hur långa släp man har.

Det viktiga är att ha en bra ruljans på betena under hela fisketuren och systematiskt beta av sitt sortiment av drag. Jag tackla om alla spön ca var 30-45min om det inte hugger. Ofta hugger gösen ganska omgående om man väljer rätt drag. Jag har t.ex. fångat många gösar då jag stått med linan i handen efter ett utlägg och precis ska sätta på en paravan och då inte endast smågösar utan exemplar på en bra bit över 5kg.

Utrustning för trolling
Den exemplariska utrustningen för trolling är ett riktigt trollingspö samt en bra rulle med räkneverk. Men är man i början av sin gösfiskekarriär går självklart i princip vilken utrustning som helst bra.

Jag anser att nylonlinor är det som lämpar sig bäst till trolling i allmänhet och således även till göstrolling. En bra tjocklek är ca 0,38 så man kan knyta vobblern med en fin ögleknut direkt på huvudlinan utan att behöva skarva med tunnare tafsspetsar då knuten i sig blir ett riskmoment. Den stora fördelen med nylonlinan är att den sitter fast bra i sidorparavanernas linklämmor, fiskar man med flätlina får man oerhörda problem med blindfäll från paravanerna i tid och otid. Nylonlinan ger dessutom en bra elastisitet då stora gösar hugger på kort lina bakom båten och kanske framförallt i svallet, linan har kraften att driva in krokarna men linans töjning ger även bra chanser att fisken inte ska slå sig lös då den krokats.

Ekolod
Jag tar upp detta som en separat rubrik för att understryka hur viktigt det är. Med ett bra ekolod fångar man mer fisk, inget snack om saken! Speciellt då det gäller gösfiske där avläsningen av ekolodet är superviktigt. Att kunna läsa ekona rätt och skilja mellan betesfisk, betesfiskstimm och större fiskar är viktigt.

Det största felet många gör är att använda fisksymbolerna på ekolodet. Gör du detta så ta bort dom direkt och läsav direkt från ekona! Fisksymbolerna gör så att två småfiskar som simmar tätt t.ex. kan ses som en stor fisk, ett betesfiskstimm blir ett stimm av medelstora fiskar m.m. lodet klarar helt enkelt inte av att tyda signalerna på ett vettigt sätt varav det är bättre att tyda det själv.

Vilket lod ska man välja då? Ja ett såpass avancerat som möjligt anser jag vara bäst, men självklart fiskar man ju med det man har. Men känner du att göstrollingen är just din grej så tveka inte på att köpa ett fint lod i 10 000kr klassen, det kommer definitivt att ge avkastning i form av fler böjda spön!

GPS
Även detta är ett förträffligt hjälpmedel vid gösfisket. Dom stora fördelarna GPSen ger är framförallt att man kan se sina spår vart man åkt, markeringar av fångster, utmarkeringar av bottenstruktur såsom grynnor, djupkanter m.m. samt att man kan avläsa fart.

GPSen är inte bara förträfflig vid trolling utan även till stor hjälp vid jiggfiske och mete då man kan hitta dom annars dolda undervattensgrynnorna och djupkanterna.

Återutsätt dom stora

Dom flesta har nog hört tillräckligt om c&r i dessa dagar men vill poängtera värdet av en stor fisk. Låt dom gå tillbaka för att sedan kunna reproducera fler storgösar till ditt vatten! Se bara på vad som hänt med bestånden och fortfarande händer vid vissa lokaler som t.ex. Järna och Stavbo Fjärden där snittet på fisken minskar årligen!

Synpunkter på artikeln
Har ni synpunkter på artikeln eller bara att ni undrar något så fråga i tråden så ska jag ge så bra tips jag kan. Jag har utelämnat vissa bitar i gösfiske, bl.a. bottenmete, ismete, pimpling och flugfiske. Främst då för att jag saknar någon större kunskap inom dessa områden.

Observera att det jag skrivit i denna artikel är just bara så jag tycker man ska fiska gösen. Självklart är jag absolut inte fullärd och saknar många bitar kunskap om gösen, men förhoppningsvis har denna artikel hjälpt dig en bit på vägen och närmare din drömgös!

Vi på fishseekers.se tackar Tobias för en riktigt välskriven artikel och hoppas den kommer hjälpa er därute lika mycket som den har hjälpt oss!

“Copyright Tobias Fränstam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s